delaware is een snelgroeiende, internationale organisatie die geavanceerde oplossingen en services levert aan organisaties die ernaar streven om op een duurzame manier de concurrentie een stap voor te blijven.

Sinds 1981 helpen we onze klanten met hun zakelijke transformatie, waarbij de technologie van onze partners, SAP, Microsoft en OpenText wordt toegepast. Met inmiddels meer dan 1500 collega’s verspreid over 24 kantoren in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Hongarije, China, Singapore, de Filipijnen, Brazilië en de Verenigde Staten blijven we onze klanten ondersteunen om wendbaar te blijven en continuïteit te waarborgen.

Trouw aan ons credo ‘Combining Strengths, Delivering Solutions’ passen we altijd ons duurzame businessmodel toe dat zich richt op lange termijn succes.

De toekomstige leiders zijn al onder ons. Zij zijn de drijvende kracht achter het succes van onze klanten en helpen hen zich te onderscheiden van de rest en zich voor te bereiden op morgen. Door samen met hen een oplossing uit te denken, en die van A tot Z uit te werken en te beheren, dragen we samen bij aan een succesvol project. Die combinatie van een conceptuele, procesmatige aanpak, jarenlange ervaring en uitgebreide technologische knowhow leverde Delaware al talloze titels op, waaronder Gold Certified Microsoft, Gold SAP, Gold Business Objects en Open Text Select Partner.


 

delaware is a fast-growing, global company that delivers advanced solutions and services to organizations striving for a sustainable, competitive advantage.

Since 1981 we guide our customers through their business transformation, applying the ecosystems of our main business partners, SAP and Microsoft. Together with 1,500 delaware professionals across 24 regional offices in the Netherlands, Belgium, Luxemburg, France, Hungary, China, Singapore, the Philippines, Brazil and the United States we continue to service our customers afterward, assuring continuity and continuous improvement.

True to our credo ‘combining Strengths, Delivering Solutions’ In all perspectives, we apply our own sustainable business model that aims for the long-term.

Our future leaders are already among us. They are driving our clients’ success, shaping them to stand out today and preparing them for tomorrow. By working together with them to find a solution and by involving them from start to finish we contribute to a successful project together. The combination of conceptual and a process driven approach, years of experience and a broad technological brought delaware numbers of titles such as, Gold Certified Microsoft, Gold SAP, Gold Business Objects en Open Text Select Partner.

 

Contact details:

Voor meer informatie, zie www.delaware.pro.